Brzozowe Bagno koło Czaplinka

Najmłodszy z rezerwatów na terenie powiatu drawskiego powstał w 2010 r. w gminie Czaplinek. Ochroną objęto ponad 58 ha zespołów roślinnych związanych z torfowiskiem bałtyckim, które znajduje się między jeziorami Pławno i Łęka. Oprócz niskiej roślinności torfowiskowej występują tu bory bagienne, którym towarzyszą lasy brzozowe. Spośród flory należy wymienić rosiczki, modrzewnicę zwyczajną, widłaki oraz mchy torfowce. Interesująca jest też fauna rezerwatu, a zwłaszcza ptaki (m. in. brodziec, bekas kszyk) i płazy, wśród których stwierdzono występowanie rzekotki drzewnej, traszki zwyczajnej oraz żab: jeziorkowej i moczarowej.

Źródło:
Powiat drawski dla aktywnych
Przewodnik turystyczny
 Wydawnictwo EKO-MAP 2016