Jezioro Prosino

Jezioro Prosino przypomina raczej duże rozlewisko przepływającej tędy Drawy, którego głębokość sięga zaledwie 1,8 m. Dzięki szerokiemu pasowi szuwarów i okolicznym podmokłym łąkom woda jest niemal niedostępna od strony brzegu, co w połączeniu z krzewiastymi wysepkami czyni to miejsce szczególnie atrakcyjnym dla wszelkiego rodzaju ptactwa. Oprócz pospolitych gatunków można tu spotkać trzciniaka, brzęczkę, bekasa kszyka, wodnika, płaskonosa i bąka. Nieraz widuje się też polujące drapieżniki – kanię i błotniaka stawowego. Wiosną i jesienią pojawiają się tu masowe zgrupowania ptaków, będących w trakcie sezonowych migracji. Z uwagi na cenną, ptasią faunę jezioro wraz z otaczają je roślinnością 1988 r. objęto ochroną rezerwatową. Na wysokim, południowym brzegu utworzono punkt widokowy, z którego można prowadzić ornitologiczne obserwacje (najlepiej przy użyciu mocnej lornetki), będący jednocześnie jednym z przystanków na trasie ścieżki edukacyjnej Spyczyna Góra – Jezioro Prosino.

Źródło:
Powiat drawski dla aktywnych
Przewodnik turystyczny
 Wydawnictwo EKO-MAP 2016