Kościół gotycki w Drawsku Pomorskim

W widzianej z daleka panoramie miasta jako pierwsza rzuca się w oczy 75-metrowa, strzelista wieża kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Historia gotyckiej świątyni, będącej dziś wizytówką ziemi drawskiej, sięga późnego średniowiecza. Wówczas to w centrum miasta powstała ceglana budowla, do której nieco później dołączyła wieża. Jest to konstrukcja trójnawowa, z bocznymi portalami, które zdobią piękne bestiariusze, ufundowane przez rodzinę von Born, przedstawiające mityczne postacie. Całości dopełnia zabytkowe wnętrze, z barokowym ołtarzem, amboną i pięknymi, stuletnimi witrażami.

Mimo, że świątynia w czasie ponad pięciuset lat swego istnienia narażona była na liczne klęski żywiołowe (drawski kościół przetrwał kilka wielkich pożarów i niejedną zawieruchę wojenną), do dziś można ją podziwiać w postaci zbliżonej do średniowiecznego oryginału. Już w pierwszej połowie XV w. na skutek reformacji zaczęły tu odbywać się nabożeństwa ewangelickie. Pierwsza powojenna msza katolicka miała miejsce 6 czerwca 1945 r., po przejęciu miasta przez Polaków. Od 1753 r. na nabożeństwa wzywał wiernych dzwon, odlany przez szczecińskiego ludwisarza Johana Heinricha Scheela. XVII-wieczne organy zastąpiono w 1913 r. nowymi, wykonanymi przez firmę B. Grüneberg ze Szczecina (możliwości instrumentu można poznać podczas koncertów organowych).

Źródło:
Powiat drawski dla aktywnych
Przewodnik turystyczny
 Wydawnictwo EKO-MAP 2016