Kościół w Mielenku Drawskim

Dawna świątynia ewangelicka w Mielenku Drawskim to jeden z najpiękniejszych zabytków sakralnych na Pojezierzu Drawskim. Budowla o ryglowej konstrukcji została wzniesiona w 1662 r. Czworoboczna wieża zwieńczona jest charakterystycznym, cebulastym hełmem, a w jej wnętrzu znajduje się dzwon, odlany w 1786 roku.

W 2016 r. kościół doczekał się zasłużonego remontu, w ramach którego wykonano renowację ścian, konserwację drewnianych elementów konstrukcji oraz wymianę pokrycia dachowego.