Kościół w Złocieńcu

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zajmuje honorowe miejsce zarówno w centrum złocienieckiego rynku jak i w promocyjnym logo, którym posługuje się miasto. Gotycka budowla zastąpiła wcześniejszą, drewnianą konstrukcję w połowie XV wieku. Obecna, neogotycka wieża stanęła dopiero w 1879 r. Kościelne dzwony pokryte są inskrypcjami związanymi z rodziną Borków, których prochy spoczywają w rodowej krypcie, zamurowanej pod ołtarzem.

Źródło:
Powiat drawski dla aktywnych
Przewodnik turystyczny
 Wydawnictwo EKO-MAP 2016