Które największe, które najgłębsze?

Prezentujemy graficzne zestawienie największych akwenów Pojezierza Drawskiego. Pierwsze miejsce zarówno pod względem powierzchni, głębokości i długości linii brzegowej zajmuje oczywiście Drawsko, którego powierzchnia wraz z wyspami przekracza 1900 ha. Pod tym względem nieznacznie ustępuje mu Wielimie, które jednak jest kilkanaście razy płytsze; jego maksymalna głębokość nie przekracza 6 metrów, natomiast jest to jedyne jezioro w regionie, na którym można znaleźć się w punkcie odległym z każdej strony od brzegu o ponad 1,5 km. Z kolei planując jak najdłuższą wyprawę z jednego końca jeziora na drugi, należy wybrać się nad Lubie, gdzie od ujścia Drawy do południowo-zachodniego krańca trzeba przemierzyć ok. 14 km, czyli o dwa kilometry więcej niż na Drawsku.

Jeśli chcielibyśmy trzymać się ściśle granic mezoregionu Pojezierza Drawskiego, znajdziemy tu 10 jezior o powierzchni przekraczającej 200 ha, o ile przyjąć powierzchnię łącznie z wyspami. Te z kolei bywają dość pokaźne – dość wspomnieć niemal 100-hektarową Wielimską Wyspę, uznawaną za największą polską wyspę śródjeziorną, czy niewiele mniejszą Bielawę – chyba najsłynniejszą z drawskich wysp, jeszcze niedawno zasiedloną przez stałych mieszkańców. Duże wyspy znajdują się również na jeziorach Komorze i Lubicko, a także na Siecinie, gdzie do wyspy Ostrów poprowadzono przejezdną groblę, dzięki czemu miejsce to stało się ulubionym celem dla miłośników plażowania i turystyki wodnej.

Więcej na temat akwenów Pojezierza Drawskiego, zarówno tych bardzo popularnych jak i nieco mniej znanych, można znaleźć w naszych działach Atlas Jezior oraz Turystyka wodna. Warto również polecić plany batymetryczne, opracowane w ostatnich latach dla większości z wymienionych zbiorników, a także dostępne w sprzedaży internetowej mapy na echosondy Lowrance i smartfony.