Neogotycki kościół w Połczynie-Zdroju

Największa budowla sakralna w gminie Połczyn-Zdrój zajmuje zaszczytne miejsce w samym centrum miasta.

Neogotycka świątynia, ozdobiona pięknymi witrażami Edwarda Schwartza, kryje w swoim wnętrzu cenne elementy wyposażenia: XIX-wieczny ołtarz, zabytkową ambonę i chrzcielnicę, organy oraz płaskorzeźbę przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę, której powstanie datuje się na 1628 rok.

We wnętrzu połczyńskiego kościoła (fot. Sebastian Bezak)

Wprawdzie pierwsze wzmianki o budowie kościoła pochodzą już z XIV wieku, jednak burzliwa historia miasta, nawiedzanego na przemian przez wielkie pożary i wojny, pociągnęła za sobą kilkukrotne, doszczętne zniszczenie tego cennego obiektu. Pod koniec XIX wieku zbudowano kościół praktycznie od nowa, nadając mu znaną do dziś, neogotycką formę. Szybko jednak okazało się, że to nie koniec systematycznych prac budowlanych i remontów zabytku. W samym tylko XX wieku strzelista wieża była trzykrotnie niszczona przez pioruny – ostatni raz zdarzyło się to w lipcu 1994 r.

 

Przy południowym skrzydle kościoła postawiono dwa pomniki biskupów pomorskich. Pierwszy z nich przedstawia zmarłego w 2007 r. honorowego mieszkańca Połczyna-Zdroju, kardynała Ignacego Jeża, który zarządzał diecezją koszalińsko-kołobrzeską w latach 1972-1992. Duchowny na sąsiednim postumencie to Erazm von Manteuffel-Arnhausen, pochodzący z rodu, którego historia ściśle wiąże się z Połczynem. Był on ostatnim katolickim biskupem kamieńskim przed wkroczeniem reformacji, której zresztą zdecydowanie się sprzeciwiał. Prochy Erazma po śmierci w 1544 r. zostały złożone do rodzinnej krypty w połczyńskim kościele, gdzie do dziś znajduje się zabytkowa płyta nagrobna z wizerunkiem biskupa.

 


Połczyński kościół na współczesnym planie miasta (Połczyn-Zdrój i Szwajcaria Połczyńska, EKO-MAP 2020)

Źródło:
Połczyn-Zdrój kurort z duszą
Przewodnik turystyczny

Wydawnictwo EKO-MAP 2018