Pałac w Trzcińcu

W 1924 r. we wsi Trzciniec (wówczas nazwanej Wassergrund) powstał eklektyczny pałac wraz z założeniem parkowym. W czasie II wojny światowej znajdowała się tu siedziba Hitlerjugend. Po wojnie obiekt pełnił rożne funkcje, m. in. mieścił się tu Państwowy Dom Specjalny, gdzie opiekę nad dziećmi sprawowały siostry franciszkanki. W latach siedemdziesiątych pałac należał do PGR. Po odrestaurowaniu budynku utworzono w nim Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, nad którym opiekę do dziś sprawują salezjanie.