Piława

Piława, wypływająca z jeziora Komorze, jest najdłuższym dopływem Gwdy i jednocześnie bardzo popularnym szlakiem kajakowym, którego łączna długość sięga prawie 90 km.

Spływ można rozpocząć we wsi letniskowej Sikory, znajdującej się przy zachodnim brzegu jeziora Komorze, słynącego z czystej wody i urozmaiconej linii brzegowej. Stąd, korzystając z sieci kanałów i strumieni łączących jeziora: Rakowo, Brody, Strzeszyn, Kocie i Łąkie, należy przedostać się na główny szlak kajakowy Piławy. Po przebyciu jednego z największych akwenów Pojezierza Drawskiego – jeziora Pile (na którym należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na duże fale), kajakarzy czeka długi odcinek spokojnego nurtu z nielicznymi przeszkodami. Jedną z nich jest niemiecki jaz, którego powstanie datuje się na lata 1935-36. Jego funkcją było spiętrzanie wód Piławy, i w efekcie – utrudnienie przeprawy przez rzekę wrogiej armii na odcinku poniżej Jeziora Długiego. Budowla hydrotechniczna stanowiła jeden z elementów pasa umocnień Wału Pomorskiego, którego pozostałości, w postaci ruin licznych stanowisk obronnych, rozsiane są w lasach wzdłuż doliny Piławy w jej środkowym biegu.

W pobliżu Nadarzyc nurt rzeki spiętrzono kolejnymi jazami, dzięki czemu powstały Zalewy Nadarzyckie, należące do najlepszych łowisk wędkarskich w tej części Pomorza. Malownicze rozlewiska, będące ostoją fauny i flory bagiennej, mają łączną powierzchnię ok. 200 ha, a ich głębokość dochodzi do 7-8 m. Poniżej Nadarzyc Piława płynie przez centralną część Borów Krajeńskich. Jest to duży kompleks leśny, rozpościerający się od południowych krańców Pojezierza Drawskiego aż do dawnych ziem słowiańskiej Krajny nad Notecią. Na tym odcinku jedyną większą miejscowością jest Szwecja, w której Piława przepływa pod okazałym mostem. W centrum wsi znajduje się neogotycki kościół z 1887 r. pw. św. Jakuba Apostoła. Ostatnim punktem na trasie spływu jest Dobrzyca – wieś w gminie Szydłowo, gdzie Piława uchodzi do Gwdy. Spływ kończy się na Jeziorze Dobrzyckim, które powstało przez spiętrzenie wód przy tutejszej zabytkowej elektrowni wodnej.

Fragment wodoodpornej mapy Piławy wydanej w 2017 r. przez EKO-MAP

 

Źródło:
Pojezierze Drawskie – turystyka wodna 
informator turystyczny

Wydawnictwo EKO-MAP 2015