Połczyńskie młyny

Przed II wojną światową w Połczynie-Zdroju i jego najbliższych okolicach funkcjonowały młyny wodne, z których największą sławą cieszył się obiekt zlokalizowany przy dzisiejszej ulicy Kołobrzeskiej (dawniej Kolberger Strasse). To właśnie w tym miejscu znajdowało się jedno z największych kół młyńskich w Europie, o średnicy 13 metrów, szerokie na metr, napędzane wodami niewielkiego dopływu Wogry.

Na historycznych mapach przy młynie figuruje nazwa Lohmühle – taka sama, jak na pocztówkach z lat 30. XX wieku z widokiem na restaurację, jaka działała w sąsiedztwie młyna. Po wojnie połczyńskie koło młyńskie nadal napędzało potężne, kamienne żarna i dopiero w latach siedemdziesiątych ostatecznie zaprzestano jego użytkowania. Niestety ten niezwykły zabytek techniki nie przetrwał próby czasu i dziś możemy go oglądać tylko na archiwalnych fotografiach.

 

Młyny w Połczynie-Zdroju i okolicach miasta na mapie topograficznej z 1936 r.