Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego. Sprawdź wymiary i okresy ochronne ryb.

Początek maja jest powszechnie utożsamiany z rozpoczęciem sezonu wędkarskiego. Kończy się wtedy okres ochronny szczupaka, a niektóre z dużych akwenów Pojezierza Drawskiego (m. in. Siecino, Lubie i Wilczkowo) są już dostępne dla osób wędkujących z łodzi. Należy jednak pamiętać, że w maju część gatunków ryb objęta jest nadal okresem ochronnym. Poniżej zestawiono najważniejsze gatunki poławiane w naszych jeziorach i rzekach, z uwzględnieniem okresów i wymiarów ochronnych.

Boleń (Leuciscus aspius)
Okres ochronny: 01.01-30.04
Wymiar ochronny: 40 cm


Brzana (Barbus barbus)
Okres ochronny: 01.01-30.06
Wymiar ochronny: 40 cm


Certa (Vimba vimba)
Okres ochronny: 01.01-30.06
Wymiar ochronny: 30 cm


Jaź (Leuciscus idus)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: 25 cm


Karaś srebrzysty (Carassius gibelio)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: –


Karp (Cyprinus carpio)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: 30 cm


Kleń (Squalius cephalus)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: 25 cm


Krąp (Blicca bjoerkna)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: –


Leszcz (Abramis brama)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: –


Lin (Tinca tinca)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: 25 cm


Lipień (Thymallus thymallus)
Okres ochronny: 01.03-31.05
Wymiar ochronny: 30 cm


Miętus (Lota lota)
Okres ochronny: 01.12-28.02
Wymiar ochronny: 25 cm


Okoń (Perca fluviatilis)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: 18 cm


Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario)
Okres ochronny: 01.09-31.12
Wymiar ochronny: 30 cm


Płoć (Rutilus rutilus)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: 15 cm


Rozpiór (Ballerus ballerus)
Okres ochronny: 15.03-31.05
Wymiar ochronny: 25 cm


Sandacz (Sander lucioperca)
Okres ochronny: 01.01-31.05
Wymiar ochronny: 50 cm


Sieja (Coregonus lavaretus)
Okres ochronny: 15.10-31.12
Wymiar ochronny: 35 cm


Sielawa (Coregonus albula)
Okres ochronny: 15.10-31.12
Wymiar ochronny: 18 cm


Sum (Silurus glanis
Okres ochronny: 01.01-31.05
Wymiar ochronny: 70 cm


Szczupak (Esox lucius)
Okres ochronny: 01.01-30.04
Wymiar ochronny: 40 cm


Świnka (Chondrostoma nasus)
Okres ochronny: 01.01-15.05
Wymiar ochronny: 25 cm


Troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta)
Okres ochronny: 01.10-31.12
Wymiar ochronny: 35 cm


Ukleja (Alburnus alburnus)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: –


Węgorz (Anguilla anguilla)
Okres ochronny: 01.12-31.03
Wymiar ochronny: 50 cm / PZW 60 cm


Wzdręga (Scardinius erythrophthalmus)
Okres ochronny: –
Wymiar ochronny: 15 cm