Wznowienie mapy okolic Złocieńca

W styczniu ukazało się trzecie wydanie mapy turystycznej gminy Złocieniec.

Kolejna edycja publikacji opisującej okolice Złocieńca zawiera zaktualizowaną mapę gminy w skali 1:50.000 oraz plan miasta. Tym razem treść kartograficzną wzbogacono danymi batymetrycznymi dużych jezior: Siecino, Lubie, Wąsosze, Wilczkowo i Krosino. Natomiast w części tekstowej dotychczasowe informacje o szlakach turystycznych zostały zastąpione wykazem 50 atrakcji, zilustrowanych zdjęciami oraz opisanych w językach: polskim i angielskim. Znalazło się też miejsce dla nowego wykazu obiektów bazy noclegowej i gastronomicznej, z uwzględnieniem lokalizacji tych miejsc na mapie.

Mapa turystyczna została opublikowana przez wydawnictwo EKO-MAP, przy współpracy z Referatem Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. Publikacja jest dostępna w Centrum Informacji Turystycznej przy złocienieckim Rynku.