XVIII-wieczny pałac w Darskowie

Darskowo to największa wieś w gminie Złocieniec, położona ok. 3,5 km na zachód od miasta. Tutejszy rokokowy pałac pochodzi z końca XVIII w. Jest to dawny majątek rodu von Doeberitz, w skład którego wchodzi też zabytkowy park angielski z pomnikowymi okazami drzew. Dziś znajduje się tu Dom Pomocy Społecznej, podlegający pod Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.