Zielone Bagna

Rezerwat przyrody Zielone Bagna o powierzchni 55 ha powstał w 1996 roku ok. 2 km na północ od Nowego Worowa. Ochroną objęto ponad 40-hektarowe torfowisko wysokie wraz z towarzyszącymi mu borami bagiennymi i lasem olszowym. Pośród podmokłych mszarów stwierdzono występowanie niemal 200 gatunków roślin, z których część podlega prawnej ochronie. Można tu zobaczyć m. in. wszystkie trzy polskie rosiczki, rzadkie widłaki i kilkadziesiąt gatunków mchów, z których niektóre są charakterystyczne dla flory górskiej. Spotyka się też storczyki, takie jak kruszczyk szerokolistny i podkolan biały. Wypełnione brunatną wodą torfianki zasiedlają płazy – m. in. traszka grzebieniasta i żaba moczarowa.

Źródło:
Powiat drawski dla aktywnych
Przewodnik turystyczny
 Wydawnictwo EKO-MAP 2016