Żubry na Pojezierzu Drawskim

Król polskiej puszczy – żubr, jednoznacznie kojarzy się z bezkresnymi lasami w okolicach Białowieży. Nie jest to jednak jedyne miejsce, gdzie można zobaczyć tego największego krajowego ssaka. Liczne osobniki hodowane są w zagrodach pokazowych, m. in. na Wolinie i w Jabłonowie koło Mirosławca, a zachodniopomorskie knieje od lat przemierzają dzikie stada żubrów, które przywrócono naturze w ramach programu reintrodukcji tego gatunku na obszarach historycznego występowania.

Przed wypuszczeniem na wolność, osobniki z hodowli adaptacyjnych zaopatrywane są w nadajniki telemetryczne. Umożliwia to badaczom ustalenie lokalizacji zwierząt oraz odtworzenie tras ich wędrówek. W ostatnich latach żubry pojawiły się w okolicach Łobza, Dobrzan i Drawska Pomorskiego. Część osobników powędrowała na północ, gdzie widywane są m. in. w pobliżu Sławoborza, na pograniczu powiatów świdwińskiego i kołobrzeskiego, stanowiąc niemałą atrakcję dla kierowców podążających krajową „szóstką”. Ostatnio dwa duże samce widziane były również na polach między Świdwinem sa Drawskiem Pomorskim, podczas wędrówki z okolic Połczyna-Zdroju.

Pieczę nad dzikimi stadami żubrów sprawuje Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, którego członkowie czuwają m. in. nad poprawną pracą urządzeń lokalizacyjnych, budową paśników, a także zajmują się popularyzacją wiedzy na temat biologii i ekologii tych ogromnych ssaków.

Na zdjęciach: Żubry w okolicach Rzepczyna w powiecie świdwińskim.

Zobacz też:
www.ztp.org.pl – serwis Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego