Drawski Park Krajobrazowy

Drawski Park Krajobrazowy powstał 24 kwietnia 1979 r. Jego powierzchnia wynosi ok. 636,5 km kw., z czego ok. 1/3 zajmuje otulina. W granicach DPK leżą tereny częściowo należące do gmin: Czaplinek, Złocieniec, Ostrowice, Borne Sulinowo, Połczyn-Zdrój i Barwice.

W sercu Drawskiego Parku Krajobrazowego znalazły się najcenniejsze, pod względem krajobrazowym i przyrodniczym, skarby pojezierza. Mamy tu zatem słynną Szwajcarię Połczyńską, rozpościerającą się od północnych skrajów gminy Czaplinek aż do uzdrowiskowego kurortu, Połczyna-Zdroju. Są też najpiękniejsze jeziora – Drawsko, Siecino i Komorze, wraz z meandrującym w ich pobliżu górnym biegiem Drawy. Całości dopełniają efektowne wzgórza, gdzieniegdzie przekraczające 220 metrów wysokości, w wielu przypadkach będące jednocześnie doskonałymi punktami widokowymi.

Świt w Dolinie Pięciu Jezior

Miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych objęto dodatkową, bardziej ścisłą formą ochrony. Są to rezerwaty przyrody, przeważnie związane z ekosystemami wodnymi lub bagiennymi. Osobliwością pojezierza są jeziora lobeliowe – jedno z nich można zobaczyć w rezerwacie „Jezioro Czarnówek”. Najciekawsze siedliska bagienne, ze stanowiskami rosiczek i wrzośców, znalazły się w granicach rezerwatów „Zielone Bagna”, „Torfowisko Toporzyk”, „Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały” i „Brzozowe Bagno koło Czaplinka”. Miłośników ornitologii z pewnością zainteresuje jezioro Prosino, gdzie ochroną rezerwatową objęto miejsce bytowania wielu gatunków wodnego ptactwa, a amatorom górskich krajobrazów oraz wszystkim podróżującym przez Pomorze Zachodnie nad Bałtyk dobrze znana jest Szosa Stu Zakrętów w „Dolinie Pięciu Jezior”. W pojeziernym krajobrazie nie brakuje również polodowcowych pozostałości sprzed tysięcy lat – potężnych głazów narzutowych. Największym z nich jest Tempelburg, kryjący się w lesie ok. 4 km na południowy zachód od Czaplinka.

Głaz Tempelburg

Chcąc pogłębić wiedzę na temat prawideł, jakimi rządzi się natura, warto zapoznać się ze ścieżkami edukacyjnymi. Dzięki przystankom informacyjnym ulokowanym w najciekawszych miejscach można poznać sporo ciekawostek dotyczących pojeziernych siedlisk i związanych z nimi gatunków, a umieszczone przy trasach platformy widokowe pozwalają spojrzeć na przyrodę parku z nieco szerszej perspektywy. Ponadto wytrwałym piechurom wypada polecić czarny Szlak Przyrodniczy Drawskiego Parku Krajobrazowego z Połczyna-Zdroju nad jezioro Lubie – jest to jednak długa i uciążliwa trasa, na którą należy zarezerwować co najmniej dwa dni.

Ścieżki edukacyjne w Drawskim Parku Krajobrazowym
„Wyspa Bielawa” (długość 4 km)
„Przełom Rzeki Dębnicy” (długość 10,5 km)
„Spyczyna Góra” – Jezioro Prosino (długość 16,5 km)
„Kukówka” (długość 3,8 km)
„Jezioro Czarnówek” (długość 4,9 km)

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. 91 481 71 20
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl, www.zpkwz.pl

 

Źródło:
Pojezierze Drawskie – turystyka wodna 
informator turystyczny

Wydawnictwo EKO-MAP 2015