Spływ Korytnicą

Korytnica jest lewym dopływem Drawy, a jej długość osiąga 37 km. Źródła rzeki znajdują się w pobliżu osady Orle, ok. 1 km na północny zachód od śródleśnego jeziora Gniewosz. Następnie Korytnica przepływa przez trzy jeziora i kilka miejscowości, w tym przez miasto Mirosławiec, wpadając do Drawy przy polu namiotowym „Bogdanka”. Po drodze zasilana jest przez mniejsze dopływy: Młynówkę (zwaną też Lewą Korytnicą), Bagnicę, Zgnilec i Kamionkę. 

Szlak Korytnicy teoretycznie można pokonać w ciągu jednego dnia, przy założeniu że wiosłuje się od świtu do nocy. Optymalnym rozwiązaniem jest podział trasy na dwa odcinki, z noclegiem w połowie trasy nad jeziorem Nowa Korytnica. Wyprawy kajakowe Korytnicą na ogół są powiązane z późniejszą „przesiadką” na szlak Drawy. Spływ można rozpocząć już za Mirosławcem, na jeziorze Kosiakowo (Korytnickim), które łączy się z Korytnicą za pośrednictwem 300-metrowego kanału. Rzeka ma na tym odcinku szerokość 3 metrów, wystarczającą dla doświadczonego wioślarza. Zanim kajaki miną wieś Stara Korytnica, trzeba zarezerwować czas na trzy przenoski przy zabytkowych młynach oraz ostrożne przemieszczanie się nad dnem pełnym kamieni. Przez kilka następnych kilometrów szlak wiedzie pośród łąk, mijając kilka jazów, aż do jeziora Studnickiego, będącego raczej śródłąkowym rozlewiskiem, położonym pomiędzy dwoma mostami (pierwszy z nich znajduje się na drodze do Nowej Studnicy, drugi jest częścią nieistniejącej już linii kolejowej do Piły).

Po 18 kilometrach trasy oczom kajakarzy ukazuje się 100-hektarowe jezioro Nowa Korytnica, otoczone zwartym drzewostanem. Od tej pory nurt staje się coraz szybszy, a lasy Puszczy Drawskiej towarzyszą Korytnicy nieodłącznie aż do końca spływu. Zanim to jednak nastąpi, należy przygotować się na dwa przystanki w celu przeniesienia kajaków: stopień wodny w osadzie Sówka oraz elektrownię wodną w Jaźwinach. Ostatnie dwa kilometry spływu wiodą pośród bukowego starodrzewu, a następnie pod mostem na drodze z Drawna do Głuska, który jest jednocześnie granicą Drawieńskiego Parku Narodowego. Koniec szlaku ma miejsce przy połączeniu wód Korytnicy i Drawy.

Źródło:
Pojezierze Drawskie – turystyka wodna 
informator turystyczny

Wydawnictwo EKO-MAP 2015