Świat zwierząt

Na Pojezierzu Drawskim występuje szereg gatunków zwierząt. Wiele spośród nich to okazy rzadkie, zagrożone i objęte ochroną prawną. Znaczna część interesujących gatunków jest mniej lub bardziej bezpośrednio związana z rzekami lub jeziorami, dlatego też najdogodniejsze warunki ich obserwacji mają właśnie turyści spędzający czas nad wodą.

Bielik nad jeziorem Czaple Wielkie

Przebywając nad jeziorami w okolicach Drawska Pomorskiego warto czasem spojrzeć w niebo – może się zdarzyć, że kilkaset metrów wyżej ujrzymy potężne, rozpostarte skrzydła szybującego bielika lub orlika krzykliwego. Miejscem polowania bielików na zdobycz są m. in. jeziora: Lubie, Czaple i Zarańskie. Nad ich brzegami można też ujrzeć czaplę białą, której gniazdowanie w Polsce po raz pierwszy stwierdzono dopiero kilkanaście lat temu. Nieco liczniejszy jest gągoł i tracz nurogęś – oba gatunki są dość płochliwe, więc aby je zobaczyć, warto uzbroić się w dobrą lornetkę i odrobinę cierpliwości. Nieco podobny do nurogęsi kormoran czarny to niegdyś gratka dla ornitologów, a obecnie zmora rybaków i wędkarzy. W ostatnich latach odnotowuje się bardzo silną ekspansję tego ptaka na terenie całego Pomorza Zachodniego. Kolonie kormoranów na jeziorach Drawsko i Lubie składają się z setek osobników, które w ciągu kilku sezonów potrafią spowodować całkowite ogołocenie drzew z liści, a także łowisk z ryb.

Bóbr europejski

Uważany za symbol powiatu drawskiego bóbr to postać dość kontrowersyjna. Swego czasu ten największy europejski gryzoń niemal wyginął, będąc obiektem pożądania myśliwych ze względu na cenne futro i mięso. W połowie XX wieku, w efekcie licznych reintrodukcji, bobry rozpoczęły wielki powrót na ziemie polskie. Szacuje się, że liczba obecnych stanowisk przewyższa ich historyczną ilość, a północna Polska stała się dla bobrów idealnym miejscem rozrodu. To co cieszy przyrodników, niekoniecznie jednak zadowala leśników i gospodarzy łowisk rybackich, dla których zmiany stosunków wodnych powodowane budową tam i żeremi, częściowe zalewanie upraw czy niszczenie przepustów i grobli bywają dość uciążliwe. Niemniej jednak drawskie bobry na razie mają się dobrze, stając się nawet wizytówką wydarzeń biznesowych i sportowych, jak Gala Konkursu Gospodarczego „Bobry Przedsiębiorczości” czy „Bóbr Rajd”.

Zaskroniec zwyczajny

Podczas nadwodnych obserwacji przyrodniczych warto też zwrócić uwagę na nieco mniejsze zwierzęta, wśród których również możemy spotkać interesujących przedstawicieli fauny. Latem nad spokojnymi wodami polują rozmaite ważki, w tym największe w Polsce, zwane husarzami, które pod wieczór są zastępowane przez nietoperze. Czyste jeziora zamieszkują raki, w nie tak odległych czasach będące lokalnym przysmakiem, niestety obecnie coraz rzadziej spotykane. W ciepłe dni nadjeziorne łąki i skraje lasów odwiedzają niezliczone motyle – mieniaki, pazie i modraszki. Z kolei na podmokłych siedliskach widywane są rzadkie gatunki dostojek i czerwończyków. Na Pojezierzu Drawskim spotyka się niemal wszystkie polskie gatunki gadów i płazów, a wśród nich niebieskie żaby moczarowe, pięknie ubarwione traszki i kumaki oraz świetnie pływające zaskrońce, zupełnie niegroźne, choć niekiedy mylone z jadowitą żmiją zygzakowatą.

 

Źródło:
Pojezierze Drawskie – turystyka wodna 
informator turystyczny

Wydawnictwo EKO-MAP 2015