Pomiary batymetryczne jeziora Wielimie

W sierpniu 2018 r. na jeziorze Wielimie koło Szczecinka prowadzone były szczegółowe pomiary głębokościowe.

Wielimie, będące największym akwenem w powiecie szczecineckim, jest jednocześnie jednym z najpłytszych jezior w regionie. Przy powierzchni ok. 17 km kw., jego maksymalna głębokość sięga niespełna 6 metrów. Duże obszary zbiornika charakteryzują się utrudnioną dostępnością ze względu na niski poziom wody, duże zamulenie dna i obecność ogromnych łanów roślinności podwodnej. Niegdyś Wielimie słynęło z medalowych sandaczy i szczupaków, lecz od czasu wprowadzenia intensywnej gospodarki rybackiej jego atrakcyjność wędkarska znacznie zmalała.

Wyniki pomiarów – fragment mapy batymetrycznej jeziora Wielimie

Podczas prac batymetrycznych okazało się, że mimo niewielkiej głębokości, dno zbiornika jest dość urozmaicone. W centralnej części akwenu znajduje się sporo podwodnych górek, a przy północnym wybrzeżu oraz w sąsiedztwie wyspy Małe Grądy ciągną się podwodne rowy, przypominające pozostałość po dawnych korytach rzecznych, kryjące największe głębie (5,5 i 5,7 m).

Materiał pozyskany podczas pomiarów, po uporządkowaniu i odpowiedniej obróbce, posłuży do opracowania kilku publikacji. W pierwszej kolejności ukaże się elektroniczna mapa batymetryczna na echosondy Lowrance. Planowane jest też wydanie mapy turystyczno-wędkarskiej okolic Szczecinka, zawierającej m. in. plany batymetryczne szczecineckich jezior, w tym Trzesiecka i Wielimia. Wyniki pomiarów zostaną też wykorzystane w książce „Atlas jezior Pojezierza Drawskiego i Szczecineckiego”, której wydanie planowane jest na pierwszą połowę 2019 r.