Prace batymetryczne na jeziorze Wierzchowo

W kwietniu zakończyły się prace mające na celu opracowanie precyzyjnej mapy głębokości jeziora Wierzchowo.

Wierzchowo to jedno z największych jezior ziemi szczecineckiej. Ponad 700-hektarowy akwen znajduje się w północnej części gminy Szczecinek, na pograniczu Pojezierza Drawskiego i Doliny Gwdy (rzeka bierze swój początek u jego południowych brzegów). Jezioro jest systematycznie zarybiane, stąd też wynika jego wielka popularność w środowiskach wędkarskich. Akwen szczególnie upodobali sobie miłośnicy połowów ryb drapieżnych, a o tutejszych, wielkich szczupakach krążą liczne opowieści, podobno w dużej części prawdziwe.

 

Dotychczas jezioro nie doczekało się szczegółowego opracowania batymetrycznego, a dokładna struktura jego dna pozostawała dla jego użytkowników tajemnicą. Wcześniejsze opracowania, wykonane w latach 60. ubiegłego wieku, przedstawiają tylko ogólny zarys głębokości zbiornika, z pominięciem większości podwodnych górek i zagłębień, a to własnie ich lokalizacja jest najbardziej istotna z punktu widzenia wędkarstwa. Ten stan rzeczy właśnie uległ zmianie, ponieważ tuż przed rozpoczęciem sezonu wędkarskiego firma EKO-MAP, specjalizująca się w pojeziernych opracowaniach kartograficznych, sfinalizowała prace pomiarowe. W ich efekcie uzyskano kompletne informacje na temat rozkładu głębokości, ukształtowania i twardości dna Wierzchowa, występowania skupisk roślinności zanurzonej i przybrzeżnej, a także lokalizacji podwodnych przeszkód. Dodatkowo przeprowadzono szczegółową inwentaryzację brzegów jeziora pod kątem umiejscowienia pomostów, kładek wędkarskich oraz dostępności brzegów od strony lądu.

Wykonane prace posłużą do opracowania mapy batymetrycznej jeziora Wierzchowo w wersji papierowej oraz na wodoodpornych nośnikach syntetycznych. Mapa będzie dostępna również jako część zbiorczej publikacji na temat jezior powiatu szczecineckiego, która ukaże się w maju. Dodatkowo zostanie wydana elektroniczna mapa batymetryczna na echosondy Lowrance, dostępna na kartach microSD.